Felhasználási feltételek

Kezdőlap Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

12. A kezelt adatokkal kapcsolatos rendelkezések
12.1. A CHERBERUS COLLECTION a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli és védi a személyes adatokat a rendszer igénybevétele során.
12.2. A CHERBERUS COLLECTION az Önnel kapcsolatos információkat a következő célok érdekében használja fel: 
- a regisztráció és a CHERBERUS COLLECTION rendszer igénybevétele céljából;
- a rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, ellenőrzése, átdolgozása illetve fejlesztése céljából;
A CHERBERUS COLLECTION Önnel szemben fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és jogainak gyakorlása, valamint fogyasztóvédelmi eljárásai részeként, továbbá minden hasonló jellegű szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából; és a fentiekkel összefüggésben az Önnel való kommunikáció céljából.
Felhasználó a Webáruházban történő regisztrációval, avagy a rendelés elküldésével elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a CHERBERUS COLLECTION a Vásárló számára reklámot tartalmazó hírlevelet küldjön. Amennyiben le szeretne iratkozni a hírlevélről, kérjük, jelezze ezt az Eladó felé!
12.3. Az Önnel kapcsolatos információt a CHERBERUS COLLECTION csak addig őrzi, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés vagy jogszabály azt lehetővé teszi. ACHERBERUS COLLECTION nem gyűjt információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához. 
12.4. Az Ön kérelmére a CHERBERUS COLLECTION tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ön személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
12.5. Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat az Ön engedélye nélkül a CHERBERUS COLLECTION nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve: abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos; amennyiben jogszabály előírja vagy lehetővé teszi, illetve amennyiben hatóság a CHERBERUS COLLECTION-t erre kötelezi.
12.6. Abban az esetben, ha az Ön személyes adatát harmadik féllel a CHERBERUS COLLECTION megosztja, a CHERBERUS COLLECTION minden esetben eleget tesz az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírásoknak.
12.7. Az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül teljesíti a CHERBERUS COLLECTION. Amennyiben Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván a CHERBERUS COLLECTION-hoz, a CHERBERUS COLLECTION kéri, hogy lépjen kapcsolatba vele a Weboldalon található elérhetőségeken, vagy postai úton.
12.8. Az előbbiekben megjelölt elérhetőségeken keresztül az alábbiakra jogosult:
- tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről;
- kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;
- az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen; 
- jogainak megsértése esetén, valamint az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetben a vonatkozó hatósághoz és bírósághoz fordulni; és 
- követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. 
 12.9. A CHERBERUS COLLECTION tájékoztatja, hogy az egyes országok nemzeti jogszabályai az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokat az a jelen ÁSZF-ben leírtakhoz képest részletesebben is megállapíthatják. 
 12.10. A CHERBERUS COLLECTION kötelezettsége biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy a CHERBERUS COLLECTION megvédje az Ön személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, aCHERBERUS COLLECTION ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosított. A CHERBERUS COLLECTION ezen tevékenysége során különös tekintettel van arra, hogy az Ön személyes adatának kezelése során a rendelkezésére álló eszközökkel megakadályozza minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben a CHERBERUS COLLECTION nem tudja garantálni.
 12.11. Az Ön információinak biztonságát a CHERBERUS COLLECTION a következő eszközökkel védi: kódolás használatával, ahol ez lehetséges; jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges). A CHERBERUS COLLECTION kéri, hogy segítsen neki az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet, illetve jelszót, a jelszavát rendszeresen megváltoztatja. 
Ha a Vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint járhat el.